Cílem roční prohlídky technologie dle ČSN 650202 je provedení kontroly technologie čerpací stanice spojené s odstraněním zjištěných závad, případně předáním k řešení klientovi.

Roční prohlídka zejména zahrnuje:

 1. Provedení činností v rozsahu daném „Protokolem o roční kontrole technologie dle ČSN 650202“
 2. Kontrolní odměry výdejních stojanů, viz. Postup pro provádění kontrolních odměrů.
 3. Kontrola účinnosti zpětného odvodu par, viz. Postup pro provádění kontroly a měření účinnosti zpětného odvodu par.
 4. Kontrola a čištění antidetonačních a antiexplozivních pojistek, viz. Postup pro provádění kontroly a čištění antidetonačních, antiexplozivních pojistných armatur.

 

Seznam jednotlivých bodů roční prohlídky dle technologických celků

Výdejní stojany

 • Vizuelní kontrola netěsností vně výdejních stojanů. Oprava zjištěných závad.
 • Vizuelní kontrola výdejních pistolí a hadic,včetně zkoušky navíjení hadic. Oprava zjištěných závad.
 • Vizuelní kontrola oplechování výdejních stojanů, kontrola funkce zámků oplechování VS.
 • Vizuelní kontrola označení produktů na VS.
 • Kontrola funkcí mechanických a elektronických součtových registrů v závislosti na vytočeném množství PHL.
 • Kontrolna účinnosti zpětného odvodu par spojená s opravou a seřízením rekuperace a vyplněním protokolu „Protokol o kontrole účinnosti zpětného odvodu par“
 • Kontrolní odměry výdejních stojanů spojené s opravou či seřízením objemových měřičů VS a vyplněním protokolu „Protokol zkušebního odběru“
 • Tlakový systém
  • Mechanická kontrola a testování správné funkce čerpadel tlakového systému zahrnuje demontáž čerpadla z nádrže, provedení kontroly silového napojení a upevnění motoru čerpadla na armatuře včetně odstranění shledaných závad.
  • Elektronická kontrola zařízení pro ochranu běhu čerpadla „na sucho“ spočívá v demontáži plovákového ovladače a otestování jeho správné funkce způsobem simulace mezních hladin.

Potrubní rozvody

 • Vizuelní kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů spojená s opravou zjištěných závad.
 • Kontrola zařízení pro hlídání mezipláště potrubí s kontrolou otevření všech větví na rozdělovačích.
 • Kontrola podzemního úložiště (betonového bunkru), jsou-li nádrže touto formou uloženy.

Nádrže

 • Vizuelní kontrola šachet,vík a spojů spojená s opravou zjištěných závad.
 • Kontrola zařízení pro hlídání mezipláště nádrží spojená s opravou zjištěných závad.
 • Kontrola zařízení pro měření hladin nádrží spojená s opravou zjištěných závad. Kontrolní výtisk hlášení o stavu v nádržích.
 • Kontrola a čištění antidetonačních, antiexplozivních pojistných armatur a vyplnění protokolu „Protokol kontroly a čištění antidetonačních, antiexplozivních pojistných armatur“

Řídící systém

 • Kontrola záložního zdroje UPS a rozvodů stabilizovaného napájení.

 Elektroinstalace

 • Vizuelní kontrola rozvaděče elektro včetně kabeláže, kontrola krycích plechů rozvaděče spojené s odstraněním zjištěných závad.
 • Vizuelní kontrola osvětlení reklamy, atik, veřejného osvětlení napojeného z rozvaděče ČS, atd. Provedení funkční zkoušky.

 Kompresory a zařízení pro huštění pneumatik

 • Funkční zkouška kompresoru spojená s kontrolou kvality a množství oleje, kdy při nedostatečném množství oleje dojde k jeho dolití a při nedostatečné kvalitě bude provedena jeho výměna.
 • Kontrola sacího vzduchového filtru s jeho případnou výměnou.
 • Kontrola těsnosti tlakového vedení vzduchu spojená s případnou opravou.
 • Funkční zkouška pneupresů spojená s případnou opravou.

 Ostatní zařízení

 • Funkční zkouška vysavače spojená s výměnou filtrů dle potřeby a případnou opravou.
 • Vizuelní kontrola funkce mycí linky.
 • Vizuelní kontrola objektu ČS včetně uvedení stavebních závad do protokolu