Měření účinnosti zpětného odvodu par se provádí při kontrolních odměrech benzinových produktů na všech výdejních místech. Zároveň se provádí vyplnění protokolu

Procentuelní účinnost je nutno vypočítat dle tabulky. Dle současně platné legislativy musí být hodnoty účinnosti v rozmezí 95% – 115%.

V případě zjištění nefunkčnosti nebo slabé účinnosti rekuperace je třeba  překalibrovat řídící jednotku, popřípadě provést výměnu vadných či poškozených částí. Pozor, protokol musí obsahovat evidenční číslo měřícího přístroje.