Příklad značení protiexplozivních pojistek:

J 474.80/1/P4AD

J 474 – 1-Závitové připojení, 4-přírubové připojení
80 – Světlost DN v milimetrech
1 – Materiál pláště: 1-standardně tvárná litina, 2-speciálně nerezová ocel
P – Pásková protiexplozivní vložka
4 – Šířka bezpečnostní spáry v desetinách milimetrů
A – skupina výbušnosti IIA, B – skupina výbušnosti IIB, B3 – skupina výbušnosti IIB3
D – Detonační, E – deflagrační, D2 – oboustranně detonační

Čištění antidetonačních, antiexplozivních pojistných armatur spočívá v demontáži, vyjmutí a vyčištění protiexplozivní kapilární vložky vhodným ekologickým čistícím a odmašťovacím prostředkem jejím vysušení a zpětnou montáží. Vnitřní opracovanou plochu v tělesech je třeba chránit konzervací před korozí plastickým mazivem, aby bylo zajištěno snadné vyjmutí vložky pojistky v budoucnu. Před zpětnou montáží vložky je třeba provést kontrolu těsnění a popřípadě vadné těsnění vyměnit. V případě, že pojistka není opatřena štítkem nebo je štítek nečitelný, je třeba pojistku opatřit štítkem novým (nýtování, lepení). Jestliže se jedná o koncovou nebo rohovou pojistku, musí být v protokolu zapsáno výrobní číslo, typ, náplň a umístění pojistky