Kontrolní odměr se provádí při množství 2x 20 litrů produktu na každém měřiči, a to první kontrolní odměr při 50% průtoku a druhý odměr při 100% průtoku. Naměřené odchylky se zapisují do protokolu v procentech na jedno desetinné místo