Přehled periodických revizí :
  • Elektrorevize ( technologie )
1 x za 2 roky
  • Elektrorevize  ( spotřebiče )
1 x za rok
  • Elektrorevize  ( hromosvody ) součást revize technologie
1 x za 2 roky
  • Elektrorevize  ( stavba ) součást revize technologie
1 x za 5 let
  • Elektrorevize  ( mycí linka )
1 x za rok
  • Hasící přístroje
1 x za rok
  • Tlaková nádoba – provozní revize
1 x za rok
  • Tlaková nádoba – školení
1 x za 3 roky
  • Tlaková nádoba – tlaková revize
1 x za 9 let
  • Tlaková nádoba – vnitřní revize
1 x za 5 let