Na této stránce najdete technologické postupy roční pravidelné kontroly a vybrané činnosti. Pro více informací k danému postupu vyberte konkrétní nabídku v menu Technologické postupy.

Technologický postup při provádění roční pravidelné kontroly technologie dle ČSN 650202

Postupy provádění vybraných činností:

  • Postup pro provádění kontrolních odměrů
  • Postup pro provádění kontroly a měření účinnosti zpětného odvodu par
  • Postup pro provádění kontroly a čištění antidetonačních, antiexplozivních pojistných armatur

V případě zjištění závad na technologických částech, které nemohou být odstraněny při kontrole technologie dle ČSN 650202, je nutno tyto závady neprodleně hlásit na Helpdesk / dispečink LM Construction. Při nahlašování bude operátorem závada zapsána a následně předána na přiděleného zástupce investora. Tyto se budou dále řešit dle standardních smluvních podmínek s tím, že konkrétní závada bude předána na kmenového technika čerpací stanice, není-li s vedoucím oddělení dohodnuto jinak.

Po ukončení všech prací na čerpací stanici je nutno provést přeplombování všech vstupů do šachet nádrží, stáčecí šachty a víček antidetonačních pojistek. U smluvních společností, které vyžadují zabezpečení výdejních stojanů je nutno stojany opatřit destrukčními etiketami. Před lepením destrukčních etiket musí být zbytky starých etiket z výdejních stojanů odstraněny.