• provádění elektrorevizí a revizí hromosvodů
  • kontroly technologie dle  ČSN 650202
  • kontroly a čištění antidetonačních a antiexplozivních pojistných armatur
  • revize hasících přístrojů
  • evidence závad a průběhu jejich odstraňování v helpdesku
  • vedení elektronického archivu vztahujícího se s vedením čerpacích stanic
  • evidence termínů a dokumentů veškerých periodických činností
  • stavební servis ČS – údržba a rekonstrukce, drobné opravy, částečné i celkové rekonstrukce, čištění, mytí, lakování
  • dodávky, servis a údržba čerpacích stanic LPG/CNG ve spolupráci s výrobcem zařízení