• pomoc při zajištění finančních prostředků na výstavbu čerpací stanice