Naše společnost dbá na dodržování základních etických pravidel slušného jednání a vždy dodržuje dohodnuté podmínky a platné právní normy a zákony.
Naši jednatelé, zaměstnanci i dodavatelé jsou povinni se těmito zásadami řídit

Etický kodex zaměstnance

Etický kodex obchodního partnera